News in english

Tˇnskßldasjˇ­ur Rßsar 2

Stjórn FTT auglýsir eftir umsóknum í Tónskáldasjóð Rásar 2.

Umsóknir berist sjóðnum á þar til gerðum eyðublöðum í þríriti ásamt fylgigögnum fyrir kl. 15 mánudaginn 19 apríl nk.

 

 

Um sjóðinn

Frá því að samningar tókust á milli STEFs og Ríkisútvarpssins í árdaga hefur verið starfrækur sjóður sem fjármagnaður hefur verið með hlutfalli af höfundagreiðslum RÚV til STEFs.

 

Hann hlaut nafnið „Tónskáldasjóður Ríkisútvarpssins” og hefur haft það meginhlutverk að styrkja tónskáld til að takast á við stærri verk s.s. óperur, sinfóníur og.sv.frv. 
Hann hefur einnig styrkt „Íslenska tónverkamiðstöðˆog einstaka viðburði s.s. Skálholtstónleika og fl.

 

Í stjórn „Tónskáldasjóðs Ríkisútvarpssins” sitja aðilar frá RÚV, STEFi og „Tónskáldafélagi Íslands.”

 

„Tónskáldasjóður Ríkisútvarpssins” var stofnaður löngu áður en FTT varð til og honum mótaðar reglur þegar höfundar léttrar tónlistar, jass og dægurlaga áttu ekki félag og höfðu ekki aðgang að STEFi, og gátu því ekki komið að málum. 

 

Þegar Rás 2 tók til starfa beitti þáverandi stjórnandi rásarinnar og félagi í FTT Þorgeir Ástvaldsson sér fyrir því að stofnaður yrði sjóður til handa féllögum í FTT sem tæki mið af „Tónskáldasjóði Ríkisútvarpssins” og til varð svokallaður Rásar 2 sjóður sem fær c/a 1/3 af því fjármagni sem rennur í „Tónskáldasjóð Ríkisútvarpssins” til að styrkja meðlimi FTT til tónsköpunnar og útgáfu á verkum sínum. Sá sjóður er það sem nú er kallað „Tónskáldasjóður FTT og Rásar 2.”

Stjórn FTT hefur umsón með sjóðnum og skipar honum stjórn og setur honum reglur.

 

Úthlutunarreglur:

  1. Tónskáldasjóður Rásar 2 hefur það hlutverk að efla frumsköpun,  útgáfu og flutning á nýrri íslenskri tónlist og textum.
  2. Styrkir úr sjóðnum skulu veittir tónskáldum/textahöfundum til nýsköpunar og hvers kyns verkefna á sviði rytmískrar tónlistar (popp, jazz, blús, rokk, raftónlist, vísna- og þjóðlagatónlist, rapp og pönk o.s.frv).
  3. Auglýst er eftir umsóknum í febrúarmánuði ár hvert og skal úthlutun lokið í maímánuði. Öllum umsóknum skal svarað bréflega.
  4. Umsóknir skulu berast sjóðnum á þar til gerðum eyðublöðum í þríriti ásamt fylgigögnum.
  5. Stjórn FTT skipar þriggja manna sjóðstjórn sem metur umsóknir á faglegum grunni. Almennar vanhæfnisreglur skulu gilda um stjórnarmenn.
  6. Ekki skulu sömu menn sitja lengur en þrjú ár samfleytt í sjóðstjórn.
  7. Við úthlutun skal að jafnaði taka mið af höfundartekjum umsækjenda hjá STEFi, fyrri styrkveitingum og verkefni sem sótt er um.
  8. Styrkþegum er skylt að skila inn greinargerð innan árs frá styrkveitingu um ráðstöfun styrksins og stöðu verkefnis.

 

Úthlutunarreglur þessar voru samþykktar af stjórn FTT 2.mars 2010.